FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Ögel, Bilgehan
Güleş, Arda
19CRN15 ALAŞIMLI DİŞLİLERİNİN BOYUT DEĞİŞİMİ EN AZA İNDİRMEK AMACI İLE SEMENTASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
Citation Formats
B. Ögel and A. Güleş, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60664.