Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Geban, Ömer
İpekçioğlu, Sevgi
FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PISA 2006 SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE MOTİVASYON VE ÖZ YETERLİK DEĞİKENLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ