Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Muyan, Mesut
Ayaz, Gamze
CXXC-TİPİ ÇİNKO PARMAK 5 PROTEİNİNİN YAPISAL VE FONKSİYONEL KARAKTERİZASYONU