Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Hasırcı, Vasıf Nejat
Ermiş, Menekşe
MİKRODESENLERİN IN VIVO IMPLANT YÜZEYİ-HÜCRE ETKİLEŞİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLEMESİ