FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES

2016-12-31
İzgü, Kadri Fatih
Tosun, Kübra
LİPOZOM İLE ENKAPSÜLE EDİLMİŞ PANOMYCOCIN: PREPARASYONU, KARAKTERİZASYONU VE DERMATOFİTLERE KARŞI İN-VİTRO ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Citation Formats
K. F. İzgü and K. Tosun, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60787.