Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES

2016-12-31
İzgü, Kadri Fatih
Tosun, Kübra
LİPOZOM İLE ENKAPSÜLE EDİLMİŞ PANOMYCOCIN: PREPARASYONU, KARAKTERİZASYONU VE DERMATOFİTLERE KARŞI İN-VİTRO ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ