FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES

2016-12-31
Gündüz, Ufuk
Parsıan, Maryam
GEMCİTABİNE YÜKLÜ MAGNETİK NANOPARCACIKLARA CEVAP OLARAK MEME KANSERİ GEN İFADE DÜZEY PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
Citation Formats
U. Gündüz and M. Parsıan, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJES,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60793.