Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Tezcaner, Ayşen
Güldiken, Merve
KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİ İÇİN HİDROKSİAPATİT/FİBROİN MİKROKÜRELER