FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Şahin, Serpil
Demir, Gülin
PATATES KROKETİN YAĞ EMİLİMİNİN AZALTILMASI
Citation Formats
S. Şahin and G. Demir, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60812.