Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

YEŞİL ÇAY ÖZÜTÜ İLE DOLDURULMUŞ LİPOZOM SİSTEMLERİNİN ANTİOKSİTATİF ENKAPSÜLASYON SİSTEMİ OLARAK KARAKTERİZASYONU