FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Toppare, Levent Kamil
Çömez, Seda
BENZOSELENADİYAZOL VE BENZOTİYADİYAZOL İÇEREN RESGELE KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
L. K. Toppare and S. Çömez, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60847.