Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Toppare, Levent Kamil
Çömez, Seda
BENZOSELENADİYAZOL VE BENZOTİYADİYAZOL İÇEREN RESGELE KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU