FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

KENDİLİĞİNDEN DÜZENLENEBİLEN İKİLİ ROZET SUPRAMOLEKÜLLERİN SENTEZİ