Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Değirmencioğlu, Pınar
HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN SİLİKA AEROJEL İLE METANOL BUHAR REFORMLANMASI