Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

KARBONDİOKSİT İLE ETKİLEŞEN GRUPLAR İÇEREN MALZEMELERİN SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ