Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

SELÜLOZ-İYONİK SIVI ÇÖZELTİLERİNİN FAZ DEĞİŞİM DAVRANIŞININ MEMBRAN OLUŞUMUNA YÖNELİK İNCELENMESİ