FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Kalıpçılar, Halil
Kibar, Seren
ZIF-8 DOLGULU PDMS KARIŞIK MATRİSLİ MEMBRANLAR
Citation Formats
H. Kalıpçılar and S. Kibar, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60916.