İZNİK ROMA ANTİK TİYATROSU KAZILARINDAN ELDE EDİLEN BAZI FOSİL KEMİKLERİN ARKEOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ

2017-12-31
Atalay, Mustafa Ümit
Aksoy, Bülent Uğur
İZNİK ROMA ANTİK TİYATROSU KAZILARINDAN ELDE EDİLEN BAZI FOSİL KEMİKLERİN ARKEOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Citation Formats
M. Ü. Atalay and B. U. Aksoy, “İZNİK ROMA ANTİK TİYATROSU KAZILARINDAN ELDE EDİLEN BAZI FOSİL KEMİKLERİN ARKEOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61022.