BORDETELLA PERTUSSİS BAKTERİSİNE AİT SERİN PROTEAZ PROTEİNİNİN E. COLİ BAKTERİSİNE KLONLANMASI, OVER-EKSPRESYONU VE İMMUNOJENİK ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

2017-12-31
BORDETELLA PERTUSSİS BAKTERİSİNE AİT SERİN PROTEAZ PROTEİNİNİN E. COLİ BAKTERİSİNE KLONLANMASI, OVER-EKSPRESYONU VE İMMUNOJENİK ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
G. Özcengiz, “BORDETELLA PERTUSSİS BAKTERİSİNE AİT SERİN PROTEAZ PROTEİNİNİN E. COLİ BAKTERİSİNE KLONLANMASI, OVER-EKSPRESYONU VE İMMUNOJENİK ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61044.