KONTROLLÜ SALINIM AMAÇLI BİLEŞİK POLİSAKKARİT VE PROTEİN HİDROJELLERİ: FORMÜLASYON, KARAKTERİZASYON VE SALINIM ÇALIŞMALARI

2017-12-31
Öztop, Halil Mecit
Özel, Barış
KONTROLLÜ SALINIM AMAÇLI BİLEŞİK POLİSAKKARİT VE PROTEİN HİDROJELLERİ: FORMÜLASYON, KARAKTERİZASYON VE SALINIM ÇALIŞMALARI
Citation Formats
H. M. Öztop and B. Özel, “KONTROLLÜ SALINIM AMAÇLI BİLEŞİK POLİSAKKARİT VE PROTEİN HİDROJELLERİ: FORMÜLASYON, KARAKTERİZASYON VE SALINIM ÇALIŞMALARI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61105.