KONJUGE POLİMER VE PCBM TEMELLİ GÜNEŞ ENERJİ DÖNÜŞÜM HÜCRELERİNİN TİME RESOLVED TERAHERTZ SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ

2017-12-31
Esentürk, Okan
Kaya, Emine
KONJUGE POLİMER VE PCBM TEMELLİ GÜNEŞ ENERJİ DÖNÜŞÜM HÜCRELERİNİN TİME RESOLVED TERAHERTZ SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ
Citation Formats
O. Esentürk and E. Kaya, “KONJUGE POLİMER VE PCBM TEMELLİ GÜNEŞ ENERJİ DÖNÜŞÜM HÜCRELERİNİN TİME RESOLVED TERAHERTZ SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61206.