FAZ AYIRMA MİKRO ÜRETİM TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN MİKROFİLTRASYON VE ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN MORFOLOJİLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI

2017-12-31
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep
Bolat, Kaan Cankut
FAZ AYIRMA MİKRO ÜRETİM TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN MİKROFİLTRASYON VE ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN MORFOLOJİLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen and K. C. Bolat, “FAZ AYIRMA MİKRO ÜRETİM TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN MİKROFİLTRASYON VE ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN MORFOLOJİLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61238.