Hide/Show Apps

BiCuSeO/Ca3Co4O9 İKİLİ SİSTEMİNİN İNCE FİLM VE PELET OLARAK ÜRETİLMESİ VE TERMOLEKTRİK KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Özenbaş, Ahmet Macit
Yurdakul, Burak Emre
BiCuSeO/Ca3Co4O9 İKİLİ SİSTEMİNİN İNCE FİLM VE PELET OLARAK ÜRETİLMESİ VE TERMOLEKTRİK KARAKTERİZASYONU