BiCuSeO/Ca3Co4O9 İKİLİ SİSTEMİNİN İNCE FİLM VE PELET OLARAK ÜRETİLMESİ VE TERMOLEKTRİK KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Özenbaş, Ahmet Macit
Yurdakul, Burak Emre
BiCuSeO/Ca3Co4O9 İKİLİ SİSTEMİNİN İNCE FİLM VE PELET OLARAK ÜRETİLMESİ VE TERMOLEKTRİK KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
A. M. Özenbaş and B. E. Yurdakul, “BiCuSeO/Ca3Co4O9 İKİLİ SİSTEMİNİN İNCE FİLM VE PELET OLARAK ÜRETİLMESİ VE TERMOLEKTRİK KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61262.