Hide/Show Apps

KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ

2017-12-31
Kaynak, Cevdet
Avil, Esma
KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ