KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ

2017-12-31
Kaynak, Cevdet
Avil, Esma
KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ
Citation Formats
C. Kaynak and E. Avil, “KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61269.