ZEOLİT 4A, ZEOLİT 13X VE ZEOLİT Y KRİSTALLERİNİN ÜLKEMİZ DOĞAL KAYNAKLARINDA OLAN KAOLİN VE TRONA İLE ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2017-12-31
ZEOLİT 4A, ZEOLİT 13X VE ZEOLİT Y KRİSTALLERİNİN ÜLKEMİZ DOĞAL KAYNAKLARINDA OLAN KAOLİN VE TRONA İLE ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Suggestions

ZIF-8 PARTİKÜL BOYUTLARININ, ZIF-8/HMA/PES MEMBRANLARIN AYIRMA PERFORMANSINDA ETKİLERİ
Kalıpçılar, Halil(2013-12-31)
ZIF-8 PARTİKÜL BOYUTLARININ, ZIF-8/HMA/PES MEMBRANLARIN AYIRMA PERFORMANSINDA ETKİLERİ
ZEMİNLERİN DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN BİYO-İYİLEŞTİRME METODLARI KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ
Pekcan, Onur(2017-12-31)
ZEMİNLERİN DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN BİYO-İYİLEŞTİRME METODLARI KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ
ZEOLİT YAPISIYLA KARARLILAŞTIRILMIŞ METAL (0) NANOPARÇACIKLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU; HİDRAZİN BORANİN HİDROLİZİNDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KATALİTİK KULLANIMI
Özkar, Saim(2013-12-31)
ZEOLİT YAPISIYLA KARARLILAŞTIRILMIŞ METAL (0) NANOPARÇACIKLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU; HİDRAZİN BORANİN HİDROLİZİNDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KATALİTİK KULLANIMI
ZEMİNLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN MİKROBİYAL ETKİLERE BAĞLI KALSİT ÇÖKELMESİ SONUCU İYİLEŞTİRİLMESİ
Pekcan, Onur(2017-12-31)
ZEMİNLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN MİKROBİYAL ETKİLERE BAĞLI KALSİT ÇÖKELMESİ SONUCU İYİLEŞTİRİLMESİ
ZONGULDAK-BOLU KARAYOLU YOL YARMALARINDA ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİ
Topal, Tamer(2017-12-31)
ZONGULDAK-BOLU KARAYOLU YOL YARMALARINDA ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİ
Citation Formats
B. Akata Kurç, “ZEOLİT 4A, ZEOLİT 13X VE ZEOLİT Y KRİSTALLERİNİN ÜLKEMİZ DOĞAL KAYNAKLARINDA OLAN KAOLİN VE TRONA İLE ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61315.