CXXC5 GENİNİN HÜCRE DÖNGÜSÜNE BAĞLI ANLATIMI

2017-12-31
CXXC5 GENİNİN HÜCRE DÖNGÜSÜNE BAĞLI ANLATIMI

Suggestions

CXXC5 PROTEİNİNİN İLİŞKİLENDİĞİ PROTEİN PARTNERLERİNİN TANIMLANMASI
Muyan, Mesut(2017-12-31)
CXXC5 PROTEİNİNİN İLİŞKİLENDİĞİ PROTEİN PARTNERLERİNİN TANIMLANMASI
CYP24A1 İNHİBİTÖRÜ OLABİLECEK AZOLE VE IMİDAZOL TÜREVLERİNİN ETKİ VE ÖZGÜLLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adalı, Orhan(2017-12-31)
CYP24A1 İNHİBİTÖRÜ OLABİLECEK AZOLE VE IMİDAZOL TÜREVLERİNİN ETKİ VE ÖZGÜLLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SNX3 GENİNİN POLY A SİNYAL SEÇİMİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
SNX3 GENİNİN POLY A SİNYAL SEÇİMİ
ÇAMKESE BÖCEĞİNİN FEROMONUNUN SENTEZİ
Akdağ, Akın(2017-12-31)
ÇAMKESE BÖCEĞİNİN FEROMONUNUN SENTEZİ
ÇİFT PROMOTER ALTINDA REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ İÇİN PİCHİA PASTORİS'İN METABOLİK MÜHENDİSLİK TASARIMI
Çalık, Pınar(2017-12-31)
ÇİFT PROMOTER ALTINDA REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ İÇİN PİCHİA PASTORİS'İN METABOLİK MÜHENDİSLİK TASARIMI
Citation Formats
M. Muyan, “CXXC5 GENİNİN HÜCRE DÖNGÜSÜNE BAĞLI ANLATIMI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61327.