Bilim Tarihi Açısından Nepal'de Uygulanan Ayurveda Tibet Tıbbı Ve Yunani Tıbbının Eski Yunan İle Karşılaştırılması Ve Tarihsel Sosyal Arkaplanı.

2010-12-31
Citation Formats
M. Soykut, “Bilim Tarihi Açısından Nepal’de Uygulanan Ayurveda Tibet Tıbbı Ve Yunani Tıbbının Eski Yunan İle Karşılaştırılması Ve Tarihsel Sosyal Arkaplanı.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61424.