Bilim Tarihi Açısından Nepal'de Uygulanan Ayurveda Tibet Tıbbı Ve Yunani Tıbbının Eski Yunan İle Karşılaştırılması Ve Tarihsel Sosyal Arkaplanı.

2010-12-31

Suggestions

Scientific realism debate in the philosophy of science
Özer, Hüsnü; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2010)
The primary concern of this piece of work is to reconsider scientific realism debate in the philosophy of science. Accordingly, the overall aim is to come up with the clues of a viable scientific realist attitude in the face of anti-realist interpretations of scientific theories. To accomplish this aim, I make use of two modified versions of scientific realism, that is, ‘epistemic structural realism’ and ‘entity realism’. Epistemic structural realism is a realist position of which proponents claim that the ...
Bilim Felsefesinde Mantığın Yeri Quine ın Epistemolojisi Işığında
Tümkaya, Serdal (null; 2016-12-30)
Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş
Derviş Öztürk, Elif (Dost Kitabevi Yayınları, 2008-09-01)
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haritalama ve İzleme Çalışması
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Pehlivanlı Kadayifci, Ezgi (CEİD, 2021-07-01)
Kadınlar ve diğer azınlık grupları eğitim ve istihdamda küresel boyutta elde ettikleri önemli kazanımlara rağmen, bazı alanlarda hala ciddi engellerle karşılaşmakta ve dezavantajlar yaşamaktadır. Bu rapor Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) toplumsal cinsiyet eşitsizliğine odaklanmaktadır. Önümüzdeki dönemde STEM alanlarının ekonomiyi ve geleceğin mesleklerini belirleme gücü artıkça, kadınların bu alanlarda düşük tem...
Bilim Felsefesi: Bilim ile Felsefe Arasındaki Bağ
Kadıoğlu, Dilek (Say Yayınları, 2017-06-01)
Citation Formats
M. Soykut, “Bilim Tarihi Açısından Nepal’de Uygulanan Ayurveda Tibet Tıbbı Ve Yunani Tıbbının Eski Yunan İle Karşılaştırılması Ve Tarihsel Sosyal Arkaplanı.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61424.