Bilim Tarihi Açısından Nepal'de Uygulanan Ayurveda Tibet Tıbbı Ve Yunani Tıbbının Eski Yunan İle Karşılaştırılması Ve Tarihsel Sosyal Arkaplanı.