Graduate School of Social Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (162)

Has File(s)
No (154)
Yes (8)

Author
Erdil, Erkan (13)
Pamukcu, Mehmet Teoman (11)
Atakuman, Çiğdem (7)
Aydıngün, Ayşegül (7)
Pişkin, Evangelia (7)

Subject
Sosyal Bilimler (26)
Sosyoloji (14)
Arkeoloji (12)
Ekonomi (7)
Uluslararası İlişkiler (7)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (29)
2010 - 2020 (131)

Item Type
Project (160)

Recent Submissions

Özdeşimin İç Grup Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Grup Normu ve Grup Formasyonunun Düzenleyici Rolü
Çoksan, Sami; Solak, Nevin; Cingöz Ulu, Banu; Sayılan, Gülden(2020-03-15)
Bu araştırmada iç grup özdeşimin iç grup yanlılığı üzerindeki etkisinde iç grup normunun ve grup formasyonunun düzenleyici etkisi incelenmiştir. Bunun için üç deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerçek gruplarla yapıl...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife(2019-10-01)
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabil...
Narratives of a contested relationship: unravelling the debates in the EU and Turkey
Hauge, Hanna-Lisa; Özbey, Ebru Ece; Eralp, Atila; Wessels, Wolfgang(2019-2-25)
This paper outlines how narratives on European Union (EU)-Turkey relations changed over time since the 1960s and until the present. Applying a narrative approach, the paper aims to deconstruct a debate, which has been char...
Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması
Atakuman, Çiğdem; Sayıt, Kaan; Işıtman, Ödül(2018-12-31)
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak...
Tokat, Komana'da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2018-12-31)
Tokat ili merkezinin 9 km kuzeybatısında yerleşim tarihi Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan Roma kaynakları ve yazıtlarda Komana, Danişmendname'de Sisiyye olarak anılan eski bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin tarihi...
Cultural & Archaeological Heritage in Disaster Zones: Cultural Policy Analysis for Conservation
Boukaze-khan, Didier; Atıcı, Nadire(2018-12-31)
Soz konsu projenin esas amaci kulturel ve arkeolojik miras yonetimi icin kulturel politika analizi arastirmasi gerceklestirilerek, bolgesel olcekte kurulmus olan sosyal baglantilarin aktif hale getirilmesidir.The main obje...
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya Dış Yardımı
Tür Küçükkaya, Özlem; Şahin, Fethi Kurtiy; Göçer Akder, Derya(2018-12-31)
Bu proje Türkiye’nin özellikle 2000’lerde artan fakat çok daha önceden başlamış olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya dış yardımını ampirik ve kavramsal olarak ele alacaktır. Türkiye diğer bölge dışı aktörlere nazaran bu bölged...
Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması
Bertram, Jan Krzysztof(2018-12-31)
Mercimektepe Höyüğü Yozgat İli şehir merkezinde yer alan önemli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesidir. Höyükte farklı zamanlarda kısa süreli arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ancak kazılardan elde edilen bulgular bugüne ...
Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City
Ergenç Glauberman, Ceren; Tekdal, Veysel(2018-12-31)
Önerilen proje Batı Çin Bölgesi’nde, daha özel olarak Lanzhou şehrinde, yaklaşık olarak son on yılda kaydedilen görece yüksek hızlı büyümenin yerel, ulusal ve ulus-aşırı boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje Pekin’d...
Nation-Building through National Education in Afghanistan
Yıldırım, Erdoğan(2018-12-31)
Bu proje, Bölge Çalışmaları Doktora Programı öğrencisi Zeynep Tuba Sungur tarafından Doç. Dr. Erdoğan Yıldırım’ın danışmanlığında ve Dr. Yahia Baiza’nın eş-danışmanlığında yürütülmekte olan tez çalışmasının önemli bir kısm...
Bilimsel Araştırmalarda Mükemmeliyet Merkezlerinin Önemi: Japonya Örneği
Doğan, Muhsin; Aydınoğlu, Arsev Umur; Akçomak, İbrahim Semih(2018-12-31)
Ulusal yenilik stratejileri ve politikaları bir ülkenin vatandaşlarının hayat kalitesi, kamu sağlığı, rekabet gücü ve güvenliğini sağlama açısından büyük öneme sahiptir. Yeniliklerin motor gücü, temel ve uygulamalı araştır...
Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak...
GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ BÖLGESİ ÜLKELERİNDE ETNİK VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ: BULGARİSTAN, UKRAYNA, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ÖRNEKLERİ
Kahraman, Alter; Aydıngün, Ayşegül; Köksal, Pınar; Şahin, Fethi Kurtiy; Keskin, Serhat; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege(2018-12-31)
Bu proje kapsamında yüzyıllardır bölgesel ve küresel aktörlerin etkin olmak istedikleri genişletilmiş Karadeniz bölgesinin dört ülkesi (Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan) üzerine çalışılacaktır. Önerilen araştı...
Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağının Değerlendirilmesi
Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur; Kaygan, Harun(2018-12-31)
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak 2017 yılında kuruldu. Ekim ayında gerçekleşen i...
Effective Gender Equality in Research and the Academia (EGERA)
Acar, Ayşe Feride(2017-12-31)
EGERA brings together eight research and higher education institutions in seven EU member states (Belgium, the Czech Republic, France, Germany, the Netherlands, Portugal and Spain) + Turkey, bound by a same commitment to t...
Gökçeada (Imroz)-Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (M.Ö. 6500-5000) Seramiklerinin Karakterizasyonu: Arkeolojik ve Arkeometrik Analizler Işığında Tipoloji, Kil Kaynakları ve Üretim Teknikleri
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Burada sunulan proje ile, Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (6500-5000) çanak çömlek malzemesinin tipolojik özelliklerinin, hammadde kaynaklarının ve üretim tekniklerinin zaman ve mekanda değişiminin incelenmesi ...
Tsodilo Hills Project
Boukaze-khan, Didier(2017-12-31)
The idea of a cultural project oriented towards technical and scientific development at the Tsodilo Hills site in Botswana, come from the observation of a need in the recording, documentation and curatorial project of the ...
Öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışları ve öğrencilerin psikolojik uyum ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri
Yıldırım, Ali; Gülmez, Gülçin(2017-12-31)
Bu projeninamacı, öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesini ve bu davranışların öğrencilerin psikolojik uyumları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Araştı...
Neolitik Dönem Çukurlarının Sosyal İşlevleri: Uğurlu Höyük-Gökçeada Örneği
Atakuman, Çiğdem(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı Gökçeada Uğurlu - Zeytinlik Höyük prehistorik yerleşiminde Geç Neolitik -Erken Kalkolitik Döneme (MÖ 6000 – 4300) tarihlenen çukurların işlevlerini anlamaktır. Konuyla ilgili sınırlı sayıdaki çalışmalar...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günüm...
Citation Formats