Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Bilimsel Araştırmalarda Mükemmeliyet Merkezlerinin Önemi: Japonya Örneği
Aydınoğlu, Arsev Umur; Akçomak, İbrahim Semih; Doğan, Muhsin(2018-12-31)
Ulusal yenilik stratejileri ve politikaları bir ülkenin vatandaşlarının hayat kalitesi, kamu sağlığı, rekabet gücü ve güvenliğini sağlama açısından büyük öneme sahiptir. Yeniliklerin motor gücü, temel ve uygulamalı araştır...
Öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışları ve öğrencilerin psikolojik uyum ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri
Yıldırım, Ali; Gülmez, Gülçin(2017-12-31)
Bu projeninamacı, öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesini ve bu davranışların öğrencilerin psikolojik uyumları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Araştı...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günüm...
Tsodilo Hills Project
Boukaze-khan, Didier; Orman, Yenal(2017-12-31)
The idea of a cultural project oriented towards technical and scientific development at the Tsodilo Hills site in Botswana, come from the observation of a need in the recording, documentation and curatorial project of the ...
Ortadoğu’da Modern Aktivizm: İranlı aktivistler örneği
Göçer Akder, Derya; Oğuz, Kübra; Özdemir, Zelal(2016-12-31)
Son yıllarda dünya ve Ortadoğu'da toplumsal hareketlenmelerin sayısının arttığı ve biçimlerinin değiştiği iddia edilmektedir. İran'da Yeşil Hareket ve daha da yeni olarak nükleer anlaşmayı destekleyen (sayıları daha az da ...
5000 yıl önce ODTÜ yerleşkesinde yaşam
Atakuman, Çiğdem; Erdem, Deniz; Işıtman, Ödül(2016-12-31)
ODTÜ Kampüs alanı içinde, Ahlatlıbel ile Yalıncak köyü arasında bulunan ve İlk Tunç Çağı’na (M.Ö. 3.bin) tarihlenen Koçumbeli yerleşimindeki ilk arkeolojik kazılar, 1964 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Anad...
TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASI DİNAMİKLERİ: İŞGÜCÜ VE ÜCRET KUTUPLAŞMASI VE MESLEKLERİN ARTAN ÖNEMİ
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan(2015-12-31)
Son yıllarda endüstrileşmiş ülke işgücü piyasalarında üç eğilim gözlemlenmektedir. 1990’ların ikinci yarısından itibaren belli başlı endüstrileşmiş ülkelerde özellikle iş hizmetleri sektörü istihdamı artmış; yüksek vasıf g...
Kahramanmaraş Arkeolojik Projesinde Bulunan Damga Mühürlerin Yayına Yönelik Olarak Belgelendirilmesi ve İncelenmesi
Atakuman, Çiğdem; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz; Dirican, Murat; Yıldırım, Burcu(2014-12-31)
Halaf Dönemi, mimari yapılanması, ritüelleri ve küçük yerleşimleriyle Neolitik dönem köylerine benzer bir görünüm vermekle beraber, üstün işçilikli seramikleri ve mühür olarak kullanıldıkları düşünülen taş objeleriyle, sos...
Nation-Building through National Education in Afghanistan
Yıldırım, Erdoğan; Sungur, Zeynep Tuba(2018-12-31)
Bu proje, Bölge Çalışmaları Doktora Programı öğrencisi Zeynep Tuba Sungur tarafından Doç. Dr. Erdoğan Yıldırım’ın danışmanlığında ve Dr. Yahia Baiza’nın eş-danışmanlığında yürütülmekte olan tez çalışmasının önemli bir kısm...
Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması
Bertram, Jan Krzysztof(2018-12-31)
Mercimektepe Höyüğü Yozgat İli şehir merkezinde yer alan önemli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesidir. Höyükte farklı zamanlarda kısa süreli arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ancak kazılardan elde edilen bulgular bugüne ...