Hide/Show Apps

Study Of The Iron " Royal Stables " At Kerkenes Dağ İn Central Turkey

2010-12-31
Summers, Geoffrey
Kapsam, Yöntem, Gerekçe: Projenin üç ana amacı vardır. Birincisi, jeofizik yüzey araştırmasının bitirilmesi; ikincisi, MÖ birinci binyılda atların önemi hakkındaki çok kısıtlı olan bilgilerimize önemli katkılar sağlayacak kampsamlı mimari ve fonksiyonel bir çalışma yapılması; üçüncüsü ise, bu dönemde Doğu Akdeniz ve Antik Yakın Doğu bağlamında Kerkenes at ahırlarının nerede durduğunun açıklanmasıdır. Proje, jeofizik yüzey araştırması, verilerin GIS ve Surfer gibi yazılımlarla işlenmesi ve analizi, etnografik çalışmalar ve toprak fosfat analizi, at ahırları yapılarının üç boyutlu rekonstrüksüyonu gibi yöntemler ve çalışmalardan oluşmaktadır. Beklenilen Bulgu: Bu yapıların at ahırları olarak tanımlanması, planlarının aydınlatılması ve mimari rekonstrüksüyonlarının hazırlanması, Demir Çağı askeri at kullanımının gelişimini anlamamız açısınından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Şu an için bu konuyla ilgili bilgilerimiz Urartu, Kuzey-batı İran ve “kutsal topraklar”da yapılan arkeolojik kazılarla sınırlıdır. Kutsal topraklar'daki bulgular ise İncil'de bahsedilen “Solomon'un at ahırları” gibi atıflar nedeniyle akademik çevrelerde tartışmalara konu olmaktadır. Kerkenes'teki bulgular, evrensel olarak kabul görmeyen bu tür tanımlamaları aydınlatacaktır. Kapadokya ve Frigya düşünüldüğünde Kerkenes bulguları çok önemlidir. Bu tarzda yapılar, ne Frig başkenti Gordion'da ne de (çok fazla araştırılmamış) Neo-Hitit yerleşmelerinde henüz keşfedilmemiştir. Bu yüzden de özellikle Gordion'da ve Ankara tümülüsünde açığa çıkarılan at koşumları atların önemini vurgulasa da bunlarla bağlantılı olan yapılar şimdilik bulunamamıştır. Yakın tarih bulgular ve etnografik çalışmaların sonuçları planlarla birleştirilince Kerkenes'te tutulan “kraliyet atları”nın sayısını hesaplamak mümkün olabilecektir. Kerkenes'te önceden yapılmış olan jeofizik yüzey araştırmalarının kaliteli ve tam oluşu sayesinde şehrin başka bir kesiminde bu tür yapıların olmadığından emin olabilmekteyiz. Bu, birinci binyıl savunmasında atların rolünün ne olduğuna, yönetici elit kesime ne tür ve miktarda kaynaklar sunulduğuna, bir kış boyunca ne kadar hayvan yatağı ve yemi gerektiğine yönelik mantıklı hesaplamaların yapılabilmesi açısından çok önemli bir bulgudur. Ayrıca süvari ve piyade karşılaştırmalarına da ışık tutacağı tahmin edilmektedir. Sonuç: