Hide/Show Apps

Organik Tarım Üretimini Özendirmek İçin Optimal Teşvik Yöntemleri

Bu araştırmanın amacı Organik Tarım Ürünleri için tüketicilerin vermek istedikleri fiyat primini hesaplamaktır. Proje kapsamında ilgili ürünlerin organik ve konvensiyonel olarak algılananma biçimine bağlı olarak değişen tüketici davranışının analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu analizin uygulamalı olarak yapılması için bir anket hazırlanması ve belli başlı ürünler için bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi sözkonusudur. Projenin sonucunda Türk halkının organik ürünlere bakış açısının, tüketici karakterlerine bağlı olarak değiştiğinin ve enformasyonun tercihlerde etkili olduğunun gösterilmesi beklenmektedir.