Termal Görünür Bant Kameraları Kullanılarak Şüpheli Paket Tespit Sistemi

Halka açık alanların güvenliğinin sağlanması gittikçe önem kazanan bir sorundur. Terkedilen bavulların ve şüpheli paketlerin hızlı tespiti özellikle güvenlik tehlikesi olan alanlarda oldukça önemlidir. Havaalanları, tren ve otobüs istasyonları ve alışveriş merkezleri gibi binalarda terk edilmiş şüpheli nesnelerin hızlı ve otomatik olarak tespiti, gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlar. Bu projede görünür bant kameralarının yanısıra aynı görüş alanına bakan bir termal kamera da kullanan bir sistem önerilmektedir. Bu sistemde görünür bant kamerası ve termal kameradan alınan görüntüler birlikte analiz edilerek canlılar ve taşıdıkları cansız nesnelerin ayrıştırılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Termal kameralardan elde edilecek sıcaklık bilgisi bu nesnelerin ayrıştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde insanlar ve taşıdıkları ya da bıraktıkları nesnelerin ayrı ayrı gözlemlenmesi ve şüpheli durumların tespiti mümkün olacaktır. Termal kameralar yardımıyla insanlar ve diğer canlılar (sıcaklık imzalarından dolayı) tespit edilirken diğer kameralar ile cansız nesnelerin gözlemlenmesi sağlanacaktır. Bu şekilde daha üst seviye çıkarımların yapılması mümkün olacaktır. Örneğin bir insanın paket taşıdığı bilinebilecektir ve nesne takibi algoritmaları ile birleştirildiğinde paketin bırakılarak paketi getiren insanın uzaklaşması gibi durumlar tespit edilebilecektir. Halihazırdaki sistemler taşınan paket ile taşıyan insan arasında bir ayrım yapamamaktadırlar. Ayrıca görünür bant imgeleri kullanılarak yapılan insan takibi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda (arkaplan ve bırakılan nesne renk ve parlaklıklarının benzer olması, yetersiz ışık ya da takip edilecek insanın kamuflajı gibi) termal imgeler kullanılarak takip başarısının da artırılması hedeflenmektedir.