Termal Görünür Bant Kameraları Kullanılarak Şüpheli Paket Tespit Sistemi

2009-12-31
Halka açık alanların güvenliğinin sağlanması gittikçe önem kazanan bir sorundur. Terkedilen bavulların ve şüpheli paketlerin hızlı tespiti özellikle güvenlik tehlikesi olan alanlarda oldukça önemlidir. Havaalanları, tren ve otobüs istasyonları ve alışveriş merkezleri gibi binalarda terk edilmiş şüpheli nesnelerin hızlı ve otomatik olarak tespiti, gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlar. Bu projede görünür bant kameralarının yanısıra aynı görüş alanına bakan bir termal kamera da kullanan bir sistem önerilmektedir. Bu sistemde görünür bant kamerası ve termal kameradan alınan görüntüler birlikte analiz edilerek canlılar ve taşıdıkları cansız nesnelerin ayrıştırılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Termal kameralardan elde edilecek sıcaklık bilgisi bu nesnelerin ayrıştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde insanlar ve taşıdıkları ya da bıraktıkları nesnelerin ayrı ayrı gözlemlenmesi ve şüpheli durumların tespiti mümkün olacaktır. Termal kameralar yardımıyla insanlar ve diğer canlılar (sıcaklık imzalarından dolayı) tespit edilirken diğer kameralar ile cansız nesnelerin gözlemlenmesi sağlanacaktır. Bu şekilde daha üst seviye çıkarımların yapılması mümkün olacaktır. Örneğin bir insanın paket taşıdığı bilinebilecektir ve nesne takibi algoritmaları ile birleştirildiğinde paketin bırakılarak paketi getiren insanın uzaklaşması gibi durumlar tespit edilebilecektir. Halihazırdaki sistemler taşınan paket ile taşıyan insan arasında bir ayrım yapamamaktadırlar. Ayrıca görünür bant imgeleri kullanılarak yapılan insan takibi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda (arkaplan ve bırakılan nesne renk ve parlaklıklarının benzer olması, yetersiz ışık ya da takip edilecek insanın kamuflajı gibi) termal imgeler kullanılarak takip başarısının da artırılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Connecting Rural Change and Local Crafts: Rebranding Sock Knitting in Yenikaraağaç
Veryeri Alaca, Ilgım; Aktaş, Bilge Merve; Gürel, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Rural development literature has demonstrated that in modern times, farming alone is usually unable to provide sufficient returns to develop a rural economy and keep the processes of outmigration and aging of the rural population in check. The development of non-farm activities such as small-scale industries, handicrafts, and rural tourism has been recognized as an indispensable method of providing relatively sufficient income to villagers, preventing rural exodus, and maintaining a lively village culture w...
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
6-12 Aylık Bebekler İçin Porselen Beslenme Seti Tasarımı
İlter Duman, Hilal Ecren; Aydın, Hüseyin; Hızlı Güldemir, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tamamlayıcı beslenme döneminde kullanılan kapların porselen veya cam olması çocuk sağlığı uzmanları tarafından önerilmektedir ancak pazarda bu amaca özel olarak tasarlanmış bir ürün olmadığı saptanmıştır. Tamamlayıcı beslenme döneminin ilk grubu olan 6-12 aylar arasındaki bebeklerin sağlıklı beslenme ölçütlerini ve bakım verenlerin ihtiyaçlarını gözeten porselen besleme seti tasarımı firmamızda tasarım merkezi projesi olarak yürütülmüştür. Tasarım sürecinin araştırma aşaması; uzmanlık araştırması, pazar ara...
Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarının da yüksek olmasını gerektirir. Birçok güncel araştırma, şirketlerin öz kaynaklarının artık yeterli olmadığını ve sürdürülebilirlik performansını arttırmak için şirketlerin tedarikçileri ile stratejik işbirliği içinde bulunması gerektiğini...
Citation Formats
A. Temizel, “Termal Görünür Bant Kameraları Kullanılarak Şüpheli Paket Tespit Sistemi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61603.