Hide/Show Apps

Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi

2018-12-31
Akın Ateş, Melek
Luzzini, Davide
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarının da yüksek olmasını gerektirir. Birçok güncel araştırma, şirketlerin öz kaynaklarının artık yeterli olmadığını ve sürdürülebilirlik performansını arttırmak için şirketlerin tedarikçileri ile stratejik işbirliği içinde bulunması gerektiğini belirtmiştir. Ancak nasıl bir tedarik tabanı yapısının sürdürülebilirlik performansı için daha faydalı olduğu henüz detaylı olarak incelenmemiş ve ampirik olarak test edilmemiştir. Bu projede, “Tedarik tabanı yapısının yenilik ve sürdürülebilirlik performansı üzerine etkisi nedir?” sorusunun, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi ile düzenlenecek kapsamlı bir anket çalışmasının kantitatif analizi, ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarının kalitatif analizi ile incelenmesi hedeflenmektedir.