A Classification Problem Of Credit Risk Rating Investigated And Solved By New Methods Of Statistical Learning And Optimization

2009-12-31
Weber, Gerhard Wilhelm
Bu proje gerçek hayat finans sektöründen esinlenilmiştir. Yaklaşımımız istatistiksel araç olan ROC eğrisinin optimizasyonu üzerinedir. İstatistiğin modelden bağımsız değil, modele dayalı matematik yaklaşımını kullanarak problemimiz için çözüm önerilebilir. Yeni yaklaşımımız kredilendirme ve kalite analiz ve kontrolü konularında klasik istatistik yöntemlerinden daha başarılı ve gerçekçidir. Ekteki bağlantıdaki döküman buna örnek teşkil eder. (http://144.122.137.55/gweber/ ve http://www.iam.metu.edu.tr/mscthesis/fatmayerlika yathesis.pdf). 2) Tanım: a) Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama: ROC eğrisinin optimizasyonun yanı sıra, modelimizde en iyiyi elde etmek için dengelenmis sınıf sayılarına bakmaktayız. Gerçekte bu model, lineer olmaya modeller sınıfına girmektedir. Gauss-Newton ve Levenberg-Marquardt yöntemleri ile regüle edilmiş lineer regresyon teknikleri modeldeki her basamağı tanımlamakta kullanılmaktadır. Bu projeyle finans sektörüne
Citation Formats
G. W. Weber, “A Classification Problem Of Credit Risk Rating Investigated And Solved By New Methods Of Statistical Learning And Optimization,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61658.