Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Üreten, Mehmet Alp; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygu...
Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi
Cenk, Murat; Taşkin, Halil Kemal; Yünüak, Hasan Bartu; Muş, Köksal; Ali, Shoukat; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi y...
Hisse Senetlerinin Fiyat Süreçlerinin Kesirli Difüzyon Süreçleri Kullanılarak Parametre Tahminleri.
Yolcu Okur, Yeliz; İnkaya, Bülent Alper; Weber, Gerhard Wilhelm; Kestel, Sevtap Ayşe(2013-12-31)
Proje kapsamı kesirli difüzyon denklemleriyle modellemek ve bu modellerdeki parametre tahminini içermektedir.
Kuraklık Riskinin Hesabı Ve Yönetimi
Yıldırak, Şahap Kasırga(2010-12-31)
a) Amaç ve Gerekçe: Bu projenin amacı, kuraklık riskinin hesaplanmasına ve yönetimine dair metot(lar) geliştirmek ve bu metotların istatistiksel özelliklerinin detaylı oarak incelenmesidir. Kuraklık riski modellenerek hazı...
Algoritmik Ticaret ve Finansal Araçlar için Gerçek Zamanlı Çalışan Bir Prototip
Uğur, Ömür; Aladağlı, Emine Ezgi; Tekin, Özge; Enginar, Onur; Aydoğan, Burcu(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek zamanlı çalışan algoritmik alım-satım (algorithmic trading) prototipi oluşturulması planlanmaktadır. Bu prototip kendi içinde data üreten ve bu datayı kullanan, hatta gerektiğinde gerçek piyasa datasını...
Network Coding, Side Channel Attacks, and Finite Field Arithmetics
Özbudak, Ferruh; Çomak, Pınar; Otal, Kamil; Kaytanci, Kübra; Çenesiz, Damla(2018-12-31)
Ağ kodlama (network coding), temel olarak birden çok nokta arasında etkin haberleşme (efficient communication) amaçlı bir çalışma alanıdır ve son 15 yıldır yoğun olarak çalışılmıştır. Bu ilginin sebebi, haberleşme teknoloj...
Kuantum sonrası kriptografi
Cenk, Murat; Keskinkurt Paksoy, Irem; Taşkin, Halil Kemal; Baloğlu, Sevdenur; Yünüak, Hasan Bartu; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edi...
Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Uğur, Ömür; Aksu, Mervan; Koç, Oğuz(2018-12-31)
Bu projede alışılmış kredi riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve kredi veren kuruluşlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kredi derecelendirilmesi için literatürdeki metotların uygulanması, kredi derecelendirmesi...
Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derece...
ARC İNŞAALARI VE WEİERSTASS NOKTALARININ KODLAMA TEORİSİNE VE KRİPTOGRAFİYE UYGULAMALARI
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Aybak, Levent; Çomak, Pınar; Sınak, Ahmet(2017-12-31)
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Bu projenin ana başlıkları, “arc” inşaaları ve Weierstass noktalarının kodlama teorisine ve kriptografiye uygulamalarıdır. De...