Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (77)

Has File(s)
No (70)
Yes (7)

Author
Kestel, Sevtap Ayşe (14)
Weber, Gerhard Wilhelm (14)
Özbudak, Ferruh (10)
Uğur, Ömür (9)
Karasözen, Bülent (8)

Subject
Matematik (25)
Uygulamalı Matematik (7)
İşletme (6)
Stokastik İşlemler (6)
Uygulamalı Matematik (Sayısal Analiz) (5)

Date Issued
2008 - 2009 (8)
2010 - 2019 (68)
2020 - 2021 (1)

Item Type
Project (70)

Recent Submissions

Süpersingüler İzojen Tabanlı Kriptografik Protokollerin Geliştirilmesi
Cenk, Murat(2021-02-15)
Projenin genel amacı kuantum sonrası kriptografi alanında gelecek vaat eden süpersingüler izojen tabanlı kriptografiyi kullanarak verimli ve güvenli kriptografik protokoller tasarlamaktır. Literatürde süpersingüler izoje...
Network Coding, Side Channel Attacks, and Finite Field Arithmetics
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Kaytanci, Kübra; Çenesiz, Damla(2018-12-31)
Ağ kodlama (network coding), temel olarak birden çok nokta arasında etkin haberleşme (efficient communication) amaçlı bir çalışma alanıdır ve son 15 yıldır yoğun olarak çalışılmıştır. Bu ilginin sebebi, haberleşme teknoloj...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygu...
Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Şimşek, Meral; Mert, Özenç Murat(2018-12-31)
Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak sektörde faaliyet gösteren hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerine yönelik erken uyarı ölçütü oluşturacak bir skala geliştiri...
Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi
Taşkin, Halil Kemal; Yünüak, Hasan Bartu; Cenk, Murat; Muş, Köksal; Ali, Shoukat; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi y...
Kuantum sonrası kriptografi
Cenk, Murat; Taşkin, Halil Kemal; Baloğlu, Sevdenur; Yünüak, Hasan Bartu; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edi...
Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Uğur, Ömür(2018-12-31)
Bu projede alışılmış kredi riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve kredi veren kuruluşlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kredi derecelendirilmesi için literatürdeki metotların uygulanması, kredi derecelendirmesi...
Markov Süreçleri ve Uygulamaları
Sezer, Ali Devin; Başoğlu, Fatma(2018-12-31)
Markov süreçler ve uygulamaları üzerine yaptığım son iki çalışma şunlardır: * Exit Probabilities and Balayage of Constrained Random Walks * Hitting-Time Densities for Finite State Markov Processes, with Monique Jeanblanc a...
Algoritmik Ticaret ve Finansal Araçlar için Gerçek Zamanlı Çalışan Bir Prototip
Uğur, Ömür; Aladağlı, Emine Ezgi; Tekin, Özge(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek zamanlı çalışan algoritmik alım-satım (algorithmic trading) prototipi oluşturulması planlanmaktadır. Bu prototip kendi içinde data üreten ve bu datayı kullanan, hatta gerektiğinde gerçek piyasa datasını...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların ...
Sürekli Zaman Kısmi Bilgi Modellerinin Parametre Tahmini ve Bu Modeller Varsayımı Altında Opsiyon Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Eksi Altay, Zehra(2017-12-31)
SZKBM altında, fiyat gibi kolaylıkla gözlenebilen değişkenler, gözlenemeyen bir sürekli-zaman Markov sürecinin (faktör yada durum süreci olarak da bilinmektedir) fonksiyoneli olarak ele alınmaktadır. Tipik olarak, Marko...
ARC İNŞAALARI VE WEİERSTASS NOKTALARININ KODLAMA TEORİSİNE VE KRİPTOGRAFİYE UYGULAMALARI
Otal, Kamil; Aybak, Levent; Özbudak, Ferruh; Çomak, Pınar; Sınak, Ahmet(2017-12-31)
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Bu projenin ana başlıkları, “arc” inşaaları ve Weierstass noktalarının kodlama teorisine ve kriptografiye uygulamalarıdır. De...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi ...
Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon
Uğur, Ömür; Savku, Emel; Karimov, Azar; Öz, Hacer; Onak, Önder Nazim; Kalayci, Betul(2017-12-31)
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması ön...
Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması
Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2017-12-31)
Bu çalışmada, Avrupa tipi vanilya ve bariyer opsiyonlarının Monte Carlo yöntemi ile fiyatlanlandırmak için oluşturulan OOMCOP (Object-Oriented Monte Carlo Option Pricer) yazılımının opsiyon tipi ve modelleri açısında çeşit...
Çapraz difüzyon sistemlerinde model indirgeme yöntemlerinin uygulamaları
Yücel, Hamdullah(2017-12-31)
Fizik, kimya ve biyolojide bir çok fenomenin modellemesinde karşılaşılan çapraz difüzyon özelliğine sahip reaksiyon- difüzyon sistemlerinin uzayda kesintili Galerkin, zamanda entropi akışına uygun yöntemlerle çözülmesine a...
Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derece...
İlişkili Brown Hareketi varsayımı ile Alım-Satım Fiyat Farkının (Bid-Ask Spread) Hesaplanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Karasan, Abdullah(2016-12-31)
‘Market Microstructure’ son yıllarda oldukça önem kazanmış bir alan olup, hem akademik hem iş hayatında giderek daha çok dikkat çekmektedir. Literatürde, market micro structure belirli kurallar altında değerlerin değişimi...
Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol
Weber, Gerhard Wilhelm; Akdoğan, Emre; Kozpınar, Sinem; Savku, Emel; Öz, Hacer; Aydin, Nadi Serhan(2016-12-31)
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması ön...
Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray(2016-12-31)
Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar b...
Citation Formats