Cin'de Mao sonrasi donemde siyasete katilim mekanizmalari, siyasi aglar ve degisen devlet-toplum iliskileri

2015-12-31
Ergenç Glauberman, Ceren
Projenin genel amacı, Cin’de gerek yerel Halk Kongreleri (yasama organı) ve yerel Halk Siyasi Danışma Kongreleri (danışma organı) gibi resmi kurumlar bunyesinde gerekse yeni baslatilan halk meclisleri gibi muzakereci demokrasi denemelerinde orgutlu hak ve cikar mucadelesinin nasil gerceklestigini incelemek. Bu incelemelerin hem cagdas Cin’i anlamaya hem de karsilastirmali siyaset literaturune katkida bulunmak amaci vardir.

Suggestions

Türkiye'de Uluslararası İnsan Hakları Normlarının Uygulanması: “Suça İtilmiş Çocuklar” ya da “Taş Atan Çocuklar” Örneği
Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje, 2010 yılından itibaren kamuoyunda yoğun olarak tartışılan ve “suça itilmiş çocuklar” ya da “taş atan çocuklar” şeklinde adlandırılan çocukların terörle mücadele mevzuatı ile yargılanması sorununun uluslararası insan hakları normlarına uygun bir şekilde aşılması için yapılan kampanyayı araştırmayı amaçlamaktadır.
SOVYET SONRASI UKRAYNA’DA ULUS İNŞASI VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ:
Aydıngün, Ayşegül; Şahin, Fethi Kurtiy(2016-12-31)
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Ukrayna’da toplumun farklı unsurları arasındaki bütünleşme sürecini analiz etmek ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile sürgün yerlerinden vatanları Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının Ukrayna’ya ilişkin algılarının bu süreç içerisinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışmaktır. Yeni kurulan her ulus devlet gibi sınırları içindeki tüm unsurları kapsayacak bir bütünleşme süreci başlatmak ve yürütmek ihtiyacı duyan Ukrayna’nın bu amaçla izlediği politikaları incelemek ve bu politika...
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA DEMOKRATİKLEŞME/OTORİTERLEŞME ÖRNEKLERİ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Karadağ, Yelda(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, Avrupa Birliği ile Sovyet-sonrası Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) doğrultusunda incelemektir. Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkeler üzerinde olan etkisinin analizini yapmayı hedefleyen bu proje Doğu Ortaklığı’nın (Eastern Partnership) altıncı yılında Gürcistan ve Azerbaycan özelinde bu iki farklı Sovyet-sonrası devletin AB ile olan ilişkilerini analiz edecek olup, söz konusu işbirliğinin bu iki ülkede demokratikleşm...
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği
Göksel, Asuman; Aytekin, Erden Attila; Şenyuva, Özgehan(2015-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında kanıta ve bilgiye dayalı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
C. Ergenç Glauberman, “Cin’de Mao sonrasi donemde siyasete katilim mekanizmalari, siyasi aglar ve degisen devlet-toplum iliskileri,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61935.