Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği

2015-12-31
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında kanıta ve bilgiye dayalı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
A. Göksel, E. A. Aytekin, and Ö. Şenyuva, “Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61989.