Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi

2016-12-31
Altunışık, Meliha
Oğuz, Kübra
Anıl, Işıl
Bahçecik, Şerif Onur
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Citation Formats
M. Altunışık, K. Oğuz, I. Anıl, and Ş. O. Bahçecik, “Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59603.