SOVYET SONRASI UKRAYNA’DA ULUS İNŞASI VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ:

2016-12-31
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Ukrayna’da toplumun farklı unsurları arasındaki bütünleşme sürecini analiz etmek ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile sürgün yerlerinden vatanları Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının Ukrayna’ya ilişkin algılarının bu süreç içerisinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışmaktır. Yeni kurulan her ulus devlet gibi sınırları içindeki tüm unsurları kapsayacak bir bütünleşme süreci başlatmak ve yürütmek ihtiyacı duyan Ukrayna’nın bu amaçla izlediği politikaları incelemek ve bu politikaların özellikle Kırım Tatarlarına yansımalarını analiz etmek bu araştırmanın temel amacıdır. Ayrıca, Kırım’ın işgali ve ilhakından sonra yapılanların hem Kırım Tatar toplumuna olan etkileri hem de Ukrayna’nın ülke bütünlüğüne olan etkisi de analiz edilecektir. Tüm bunların saha verilerine dayanılarak incelenmesi için Ukrayna’nın üç farklı yerinde (Kiev, Herson, Lviv) saha araştırması uygulanması gerekmektedir.

Suggestions

Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi
Kuşçu Bonnenfant, Işık(2013-12-31)
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir topr...
İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası
Ünlü Bilgiç, Tuba(2014-12-31)
Bu proje Türkiye’deki çeşitli İslami grupların Türk dış politikasını ilgilendiren belli başlı konular hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sözkonusu grupların dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştıracaktır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde kısıtlı sayıda kaynak bulunduğu ve mevcut ikincil kaynaklar sınırlı olduğundan, araştırma için özellikle İngiliz ve Amerikan arşivlerinden yararlanılacaktır. Bu konuda, özellikle de bu projenin yoğunlaşacağı 1950-1996 arası dönemi ...
SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA-BM İLİŞKİLERİ
Tanrısever, Oktay Fırat; Gunay, Mehmet Zeki(2015-12-31)
Bu araştırma proje, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yürütülen “Russia-UN Relations since the End of the Cold War” başlıklı doktora tez çalışması kapsamında yapılması gereken alan araştırmasını ve mülakatları gerçekleştirme üzere geliştirilmiştir. Bu projenin amacı Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya-BM ilişkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda, öncelikle, Soğuk Savaş dönemindeki Birleşmiş Milletler ve Sovyetler Birliği’nin Birleşmiş Milletler ile ...
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması
Yalvaç, Faruk(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin dünya sistemindeki yeni bölgesel güç gruplaşmaları içindeki yerini belirlemek, Türkiye’nin bu dinamik jeopolitik uzamdaki konumunu açıklamaya çalışmaktır. Soğuk savaş sonrasında dünyanın coğrafi düzenlenmesinde yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır ve bu hala devam etmektedir. Kapitalizmin uluslararasılaşması farklı bölgeler etrafında yeni ekonomik güçler oluşturmuştur. Uluslararası uzam soğuk savaşın donmuş yapıları yerine, bölgelerin ön plana çıkmaya başladığı yeni bir şekill...
Citation Formats
A. Aydıngün and F. K. Şahin, “SOVYET SONRASI UKRAYNA’DA ULUS İNŞASI VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ:,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61560.