Department of Business Administration, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (82)

Has File(s)
No (77)
Yes (5)

Author
Acar, Feride Pınar (13)
Şendeniz Yüncü, İlkay (11)
Danışoğlu, Seza (9)
Karakaya, Gülşah (8)
Soytaş, Uğur (7)

Subject
Turkey (2)
Agronomy and Crop Science (1)
Amaç programlama (1)
Analytical Chemistry (1)
Asfalt yenileme (1)

Date Issued
1989 - 1989 (1)
2000 - 2009 (8)
2010 - 2019 (59)
2020 - 2022 (14)

Item Type
Conference Paper (72)
Presentation (1)
Working Paper (1)

Recent Submissions

Gender Bias for the Organizational Citizenship Behavior Expectations in Gender-Typed Jobs in Turkey
Acar, Feride Pınar; Gök, Kubilay (2022-08-08)
Mistreatment at Work: An Investigation of Its Etic and Emic Aspects in Turkish Context
Acar, Feride Pınar; Toker, Yonca; Sümer, Hayriye Canan; Ok, Afife Başak; Göcü-Köse, Aslı; Çavdar, Dilara; Düzgün, Meltem; Karanfil, Derya (2022-07-14)
Genç Yetişkinlikte Ayrılık: Romantik İlişkilerde Ayrılık Nedenlerinin Incelenmesi
Terzi, Hilal (2022-06-30)
A new interactive algorithm for multiple criteria sorting problems under a variety of preference functions
Karakaya, Gülşah; Köksalan, Mustafa Murat (2022-06-26)
FOREIGN EXCHANGE POSITIONS OF TURKISH BANKS
Işık, Sena; Şendeniz Yüncü, İlkay (2022-06-20)
Impact of Nonresident Bank Loans on Economic Activity
Şendeniz Yüncü, İlkay (2022-05-27)
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL VE EKONOMİK BÜTÜNLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Şendeniz Yüncü, İlkay (2022-05-22)
The Impact of Entrepreneurship Contests on Ecosystem Development in an Emerging Market: The YFYI Example in Turkey
Güler, Elif Nisa; Bediz Sinan, Beliz; Oran, Adil (2022-04-01)
UDP Usage in FPGA FPGA'de UDP Kullanimi
Özdemir, Özlem (2022-01-01)
© 2022 IEEE.FPGAs are frequently used in embedded systems thanks to their flexibility and parallel processing power. One usage of this flexibility is to design the TCP/IP stack elements inside the FPGA for their speed bene...
Soma'da güvenlik kuralları aracılığıyla güvenliksiz üretimin kurumsal muhafazası
Topal, Çağrı (2021-09-04)
Kurumsal muhafaza işine ilişkin çalışmalar, kuralların ve normların kurumsal işleyişe tutarlı bir kavramsal çerçeve sağladığını ve kavramsal çerçeveyle işleyiş arasında bir uyum olduğunu göstermektedir. Var olan çalışmalar...
Interactive Algorithms for Finding Preferred Solutions under Weighted Tchebycheff Preference Functions
Karakaya, Gülşah (2021-08-23)
Mutual Fund Herding in Industries
TEKEL, ONUR; Şendeniz Yüncü, İlkay (2021-06-11)
Soma madenlerinde kurumsal muhafaza işi olarak çatışma ilişkisi
Topal, Çağrı (2021-06-10)
Bu çalışma, Soma Maden Faciası genel bağlamında madencilerle amirleri arasındaki çatışma ilişkisinin, üretim merkezli pratiklerin güvenlik merkezli pratikler üzerinde baskın gelmesinde ve kurumsal muhafazasında nasıl bir r...
Is a goal-driven view on entrepreneurship sustainable in the era of digital transformation? Reflections from the video game industry
Durukan, Cansu; Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı (2020-08-20)
Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behavior: The Moderating Role of Positive Affectivity
Acar, Feride Pınar (null; 2019-12-30)
Discretionary behaviors that are not dictated by formal job descriptions but that help the organization attain its objectives are commonly labelled as organizational citizenship behaviors (OCB). The extant OCB literature i...
The Effects of Transformational Leadership on Organizational Identification and Organizational Citizenship Behaviors
Acar, Feride Pınar (2019-12-30)
The present study examines the role of transformational leadership as one of the antecedents of organizational citizenship behaviors (OCB). The extant literature that examines antecedents of OCB, many times, focuses on the...
İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ
Acar, Feride Pınar (null; 2019-11-02)
Çalışma, toplumsal cinsiyetin, yıkıcı liderlik türlerinden istismarcı yönetim algısıüzerindeki etkisini araştırmaktadır. Toplumsal cinsiyetin liderlik algısına etkisiniaraştıran çalışmalar ...
A Decision Support System for Employee Scheduling Problem in Hospitality Sector: A Case Study in a Turkish Firm
Ünsal, Emre Berk; Karakaya, Gülşah (2019-10-06)
Employee scheduling problems arise in many environments where a group of employees works together. This study deals with the employee scheduling problem in hospitality sector where the employees are supposed to greet and c...
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi
Erdil, Erkan (null; 2019-09-10)
Bu raporda mülga Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. arasında imzalanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Ana...
The True Colors of Ethical Funds
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande (2019-09-02)
In their 2009 book “Investing for Change”, Landier and Nair identify three types of investors in the market: (i) investors with a pure profit objective who might be willing to invest in socially responsible investments (...
Citation Formats