Book Review: İzmi̇r’den Bakışla Türk Ti̇caret-i̇ Bahri̇yesi̇ ve Mübadele Gemi̇leri̇ / Lozan’dan Kabotaja

Download
2009
Cengizkan, Ali

Suggestions

Urban archaeological ıssues and resources in İzmir historic city centre: an exploratory case study
Belge, Burak; Tuna, Numan; Department of City and Regional Planning (2005)
In Turkey, the majority of the historic city centres have been continuously occupied since early ages onwards and where still occupation exists. The multi-layered structure of historic centres both can indicate the historical continuity of cities and enhance urban consciousness, if urban archaeological resources are handled effectively into planning process. However, the recent policies and strategies don̕t allow the handling of urban archaeological resources, especially invisible sub-soil resources, into p...
İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye’de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması
Yetişkul Şenbil, Emine (null; 2019-12-15)
1980 sonrasından başlayarak küreselleşme, teknolojik ilerleme, ekonomik, sosyal ve demografik değişimle birlikte coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’de mekansal örüntü değişmiştir. Bu değişim sürecinde yerleşim sistemindeki temel ana-kent/ çevre, kentsel/ kırsal, kent-merkezi/ kent-çeperi gibi ikilemler giderek ortadan kalkmış ve insanların mekanla kurduğu ilişkiler farklılaşmıştır. Yerleşmeler artık sadece sınırları belirgin olan yapılar bütünü ile değil çeşitli ölçeklerdeki, yoğunlu...
A Study on ELT high school teachers’ practices to foster learner autonomy in İzmir
Ürün, Mehmet Fatih; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2013)
This study aims to identify the practices of ELT high school teachers in İzmir to foster learner autonomy during their classes and to examine whether their practices show significant differences with respect to certain background variables such as gender, experience, and field of certification. The sample of this study consisted of 118 ELT high school teachers from eighteen different high schools in different neighborhoods in the province of İzmir. The data was gathered through a questionnaire developed by ...
Modeling of continuous dredge disposal to form a natural life island in the gulf of İzmir /
Ertek, Gökhan; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Department of Civil Engineering (2014)
This thesis analyzes the process of continuous dredge disposal of dredged material from the Gulf of İzmir, under the Gulf and Harbor Rehabilitation Project, in the Gulf of İzmir to form a natural life island. In this thesis, GTS (Sediment) version of CORMIX (The Cornell Mixing Zone Expert System) is used in modelling of sediment plume formation, transportation of particles in short - long terms and deposition of the particles on the sea bed. Different cases are discussed.
İzmir basınında Çanakkale muharebeleri ve cephe gerisi
Çelik, Birten (T.C. Genelkurmay Yayınları, 1997-01-01)
Citation Formats
A. Cengizkan, “Book Review: İzmi̇r’den Bakışla Türk Ti̇caret-i̇ Bahri̇yesi̇ ve Mübadele Gemi̇leri̇ / Lozan’dan Kabotaja,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 26, no. 1, pp. 187–190, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2009/cilt26/sayi_1/187-190.pdf.