Book Review: “Kayseri'de Yaşam ve Konut Kültürü”

Download
2006
İmamoğlu, Vacit

Suggestions

Modelling groundwater flow in a raw materail site of a cement factory, Kocaeli-Darıca, Turkey
Işıklı, Yeliz; Karahanoğlu, Nurkan; Department of Geological Engineering (2003)
An areal numerical simulation has been carried out to investigate effects of below-sea-level (BSL) excavation in the raw material site of a cement factory in Turkey. A finite element model (585 nodes with 534 elements) is formed to solve for the head distribution in the quarry site upon quarry operation planned to be implemented in the near future. The model is calibrated to the field conditions and appropriate boundary conditions and the physical parameters are obtained to be used in future prediction stud...
A ‘plural’ architectural experience through ‘movement’, ‘sensation’, and ‘memory’ in ‘time’.
Özer, Tuğba; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2016)
From antiquity to the present, the supremacy of vision is an undeniable fact, which, however, shows an alteration in modern times due to the technological improvements. This alteration in the supremacy of vision has also affected architecture, causing it to be experienced merely by its appearance. Yet, this thesis argues that it is not sufficient to understand and experience architecture by its appearance. Accordingly, this thesis aims to voice criticism towards this supremacy of vision in experiencing arch...
Characterization and description of a mine reserve with geostatistical methods in Karakartal field
Taç, Mutlu; Karahanoğlu, Nurkan; Department of Geological Engineering (2013)
The Karakartal mining exploration field is located in Eastern Anotalia, close to Erzincan-Kemaliye. The field is an important metallic mining exploration area with high potential of Copper and Gold production. In this study, characterization of the mineral deposition are analyzed using geostatistical techniques. Subaşı Volcanics, Keban Metamorphics and Munzur Limestone are the basic geologic units in the mining area. The variations of chemical parameters with depth were examined. Descriptive statistics, are...
Arkeabakteri kökenli rekombinant küçük ısı şoku proteinlerinin E.coli'de yüksek düzeyde ekspresyonu ve karakterizasyonu; çeşitli stres koşullarında küçük ısı şoku protein genlerinin anlatım farklılaşmasının analizi
Kocabıyık, Semra(2012)
“Gökçeada-Uğurlu Höyük’te bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları üzerinde ilk arkeometrik gözlemler
Atakuman, Çiğdem; Biler, Ceren Nur (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ; 2018-05-01)
1998’de, Savaş Harmankaya tarafından Gökçeada’da gerçekleştirilen yüzey araştırmasında keşfedilen Uğurlu Höyük’de, Burçin Erdoğu başkanlığında 2009’dan günümüze yürütülen kazı çalışmalarında tespitedilen altı kronolojik katman (Tablo: 1), Neolitik sürecin kritik dönüşümlerini yakından izlememizeimkanvermektedir(Erdoğu 2011a, 2011b, 2012a, 2012, 2013, 2014a, 2015, 2017;Erdoğu ve Yücel 2013, 2016; Erdoğu, Özbek ve Yücel 2016; Guilbeau ve Erdoğu 2013; Harmankaya ve Erdoğu 2001, 2003; Özbek ve Erdoğu 2014). Gök...
Citation Formats
V. İmamoğlu, “Book Review: “Kayseri’de Yaşam ve Konut Kültürü”,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 1, pp. 83–92, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2006/cilt23/sayi_1/83-92.pdf.