FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI İLE REEL EKONOMİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM

2020-12-01
Bu çalışmada, üretim için önemli bir girdi olan enerjinin fiyatında meydana gelen değişimin Türkiye’nin üretim ve istihdam düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, petrol fiyatları ile sanayi üretim endeksi ve işsizlik arasındaki ilişki simetrik, asimetrik ve zamanla değişen nedensellik testleri kullanılarak Türkiye ekonomisi için 2006: 1 – 2018: 12 aylık veri seti yardımıyla sınanmıştır. Elde edilen bulgular, petrol fiyatlarının sanayi üretim endeksi ve işsizliği etkilediğini göstermektedir. Ancak petrol fiyatlarının sanayi üretim endeksine etkisinin işsizliğe kıyasla daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Suggestions

The effects of agricultural liberalization on sectoral water use: A CGE Model for Turkey
Çırpıcı, Yasemin Asu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
The aim of this study is to construct a water-CGE model for Turkey in order to examine the effects of a reduction in agricultural tariff rates on Turkey’s international trade and on agricultural water use. With agricultural trade liberalization Turkey becomes a net importer of the agricultural products. The agricultural production declines resulting in a reduction in the agricultural water use. The same simulation is considered with an increase in agricultural productivity. The trade distortions resulted fr...
The relationship between energy and production: Evidence from Turkish manufacturing industry
Soytaş, Uğur; Sarı, Ramazan (2007-11-01)
This paper investigates the relationship between energy and production at the industry level in an emerging market, Turkey, in a multivariate framework. The electricity consumption and value added relation is examined in the Turkish manufacturing industry, while also accounting for labor and fixed investment. We find that labor, fixed investment, electricity consumption, and value added are related via three cointegrating vectors. The VEC results indicate uni-directional causality running from electricity c...
The role of feed-in tariffs in emission mitigation: Turkish case
Ari, Izzet; Sarı, Ramazan (2015-08-01)
The aim of this paper is to present the role of Feed-in Tariffs (FiTs) on GHG emission reduction in Turkey. Due to insufficient installed capacity, Turkey can only utilize 27% of its total economically viable renewable energy potential. To increase the share of the renewables, utilization of these sources has become a top priority in the overall energy agenda. Thus, new regulations and policies are introduced. These policies are expected to serve to increase installed capacities of renewable energy power pl...
The effect of squatter housing on income distribution in urban Turkey
Baslevent, C; Dayıoğlu Tayfur, Meltem (2005-01-01)
The purpose of this study is to examine the effect of home-ownership on income distribution in Turkey. Making use of raw data from an official income distribution survey which provides information on cash and in-kind incomes of household members and imputed rents for home-owners, it is found that home-ownership has an equalising effect on income distribution in the urban areas of Turkey. This result is attributed to the fact that many low-income families reside in squatter housing built at the outskirts of ...
The relationship between income and environment in Turkey: Is there an environmental Kuznets curve?
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek (2009-03-01)
A B S T R A C T In this study, we investigate the relationship between income and environmental quality for Turkey at two levels. First, the relationship between the CO(2) emissions and per capita income is examined by the help of a time series model using cointegration techniques. In the second stage, the relationship between income and air pollution is investigated by using PM(10) and SO(2) measurements in Turkish provinces. In this part of the study panel data estimation techniques are utilized. The time...
Citation Formats
İ. Şendeniz Yüncü, “FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI İLE REEL EKONOMİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM,” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 869–890, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69934.