Kendi enerjisini üreten koklear implant

2015-1-21
Beker, Levent
Külah, Haluk
Göksu, Nebil
Bu buluş algılayıcı olarak kulak zan ya da orta kulak kemikçikleri üzerine yerleştirilen bir piezoelektrik titreşim enerjisi toplayıcı kullanan, bu sayede de gelen ses dalgalarının frekansını algılayıp aynı zamanda ılgılı duyu sinirlerini uyarabilecek elektriksel potansiyeli üretebilen bir total koklear implant hakkındadır Buluş standart koklear implant sistemlerinde kullanılan hana parçalan elimine ettiğinden hastaların aralıksız şekilde duyabilmesini sağlamaktadır Ayrıca sistem kendi enerjisini orta kulaktaki titreşimler vasıtası ile ürettiğinden, sürekli şan edilmesi gereken pil problemi de ortadan kalkmaktadır Buluşun algılayıcı kısmı mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) üretim yöntemleri kullanılarak üretilmektedir Buluş iki ana parçadan oluşmaktadır, gelen sesin frekansını algılayan aynı zamanda da bu titreşimden enerji üreten algılayıcı, koklea içimdeki işitme sinirlerini uyaran elektrotlar
Citation Formats
L. Beker, H. Külah, and N. Göksu, “Kendi enerjisini üreten koklear implant,” 00, 2015.