MEMS jiroskopun g-duyarlılığının bastırılmasına yönelik yöntem

2020-11-23
Gavcar, Hasan Doğan
Azgın, Kıvanç
Akın, Tayfun
Buluş, kapalı döngü geri besleme devresi (2) yardımı ile jiroskopun hareketli algılama yapısını harici ivmelerden bağımsız olarak sabit tutarak MEMS jiroskopunun (1) g-duyarlılığının bastırılması için bir yöntem sağlamakla ilgilidir.

Suggestions

MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla tasarımı ve simulasyonunun yapılması
Bayram, Barış(2016-12-31)
Genel olarak MEMS cihazlarının özel olarak ise kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarım ve üretim aşamaları arasında yer alan sonlu elemanlar yöntemiyle simulasyon işlemi, en verimli tasarıma en ekonomik yoldan ulaşmak açısından büyük önem teşkil etmektedir. Projede MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarımının ve simulasyonunun bilgisayar ortamında yapılıp, üretime ve deneme yanılma metoduna gerek kalmadan kullanılacağı alana göre optimum tasarımın oluşturulacağı bir metod önerilmektedir. Bu metodd...
Kapalı hacımda türbülant damlacıklı yanmanın nümerik incelenmesi
Göğüş, A. Yalçın; Kavsaoğlu, Ş. Mehmet; Tarhan, Erhan; Aydın, Ahmet; Champıon, Michel(1996)
Bu araştırmada sıkışabilir viskoz akım için geliştirilmiş bir bilgisayar programının (LANS3D) yanmalı akışın sayısal benzetişimi için kullanılması üzerinde çalışılmıştır. LANS3D üç hız bileşenine ilaveten yoğunluk ve enerjiyi bilinmiyen olarak kabul etmektedir. Beş denklem ise süreklilik denklemi, üç momentum denklemi ve enerji denklemidir. Bu beş bileşenli bilinmiyen vektörü üç boyutlu uzayda ADI (Alternating Direction Implicite) yöntemle çözülmektedir. Yakınsaklaşmada (convergence) başarılı olan bu progr...
Akıllı yapılar yardımıyla aktif titreşim kontrolu
Tarkan, Çalışkan; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (null; 2001-10-01)
Bu çalışmada akıllı yapılarda titreşim frekanslarından dolayı oluşan titreşim enerjisinin sönümlenmesinde kullanılacak olan bir kapalı döngü denetçi tasarımı geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest alüminyum bir kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik (PZT) yamalardan oluşmaktadır. Çalışmada yapısal modellemeler ANSYS yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Titreşim sönümlemesinde ‘H∞ kapalı döngü denetçi tasarım’ tekniği ku...
MEMS teknolojisi ile RF devre elemanları geliştirilmesi
Topallı, Kağan; Koç, Seyit Sencer; İstanbulloğlu, İpek; Erdil, Emre; Onat, Sinan; Akın, Tayfun; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Ünlü, Mehmet; Demir, Şimşek(2005)
RF MEMS (Radyo Frekansı Mikro-Elektro-Mekanik Sistemleri) elemanları, mikrodalga frekanslarda çalışan devrelerde kullanılmak üzere fotolitografik işlemlerle üretilen elemanlardır. Bu elemanlar, ucuz, düşük güç harcayan, hafif ve küçük sistemler geliştirilmesine olanak vermektedir. RF uygulamalar için, kapalı olduğunda düşük araya sokma yitimine sahip ve açık olduğunda yüksek izolasyon sağlayan mikro mekanik anahtarlar, faz kaydırıcılar, empedans uyumlama devreleri ya da faz dizili antenler bu teknoloji ile ...
Tiling of cellular structures into the parts according to the density values of SIMP topology optimization
Özkapıcı Helvacı, Damla; Yaman, Ulaş; Department of Mechanical Engineering (2020-9)
In this thesis, a method is proposed to enhance the performance of the parts optimized by Solid Isotropic Material with Penalization (SIMP) method. SIMP is a density-based topology optimization method which basically aims to distribute the material through the part subjected to various loads, boundary conditions and constraints in the optimum way. Thus, the part satisfies an optimization goal without violating the predefined constraints. The most prominent feature of this method is that the densities of the...
Citation Formats
H. D. Gavcar, K. Azgın, and T. Akın, “MEMS jiroskopun g-duyarlılığının bastırılmasına yönelik yöntem,” 00, 2020.