Görsel dikkat ölçme sistemi

2016-1-21
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Görsel dikkatin kritik olduğu görev ve işlere personel seçerken adayların bu önemli iş gereğine ne oranda sahip olduklarının ölçülmesini sağlamak üzere; bir platform (50), platform (50) üzerinde sağlanan; verilerin girişinin yapılmasını sağlamak üzere bir giriş ünitesi (15), içerisinde verilerin bulunduğu bir hafıza birimi (13), verilerin görsel hale getirilmesini sağlayan bir ekran bağdaştırıcısı (14), ekran bağdaştırıcısı (14) ile irtibatlı bir ekrana (30) sahip bir test sistemi (10), bilhassa bilgisayar uygulamalı bir test cihazı ile ilgilidir. Söz konusu test sisteminin (10) özelliği test sisteminin (10);a)hafıza birimi (13) içensinde birbirinden farklı özelliklere sahip en az iki adet uyaran, b)test sistemi (10) içerisindeki unsurlar ile irtibatlı, ekran (30) üzerinde bir bölge (67, 68) içerisinde bir birinci uyaran, ekran üzerinde diğer bir bölge (67, 68) içerisinde bir ikinci uyaranı eş zamanlı ve ard arda belirli bir düzen içerisinde göstererek adayların göstermiş oldukları tepkileri önceden belirlenen ölçütler dâhilinde kayıt altına alınmasını sağlayan bir işlemci (11), unsurlarını içermesi ile karakterize edilmektedir.
Citation Formats
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, “Görsel dikkat ölçme sistemi,” 00, 2016.