Görsel dikkat ölçme sistemi

2016-1-21
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Görsel dikkatin kritik olduğu görev ve işlere personel seçerken adayların bu önemli iş gereğine ne oranda sahip olduklarının ölçülmesini sağlamak üzere; bir platform (50), platform (50) üzerinde sağlanan; verilerin girişinin yapılmasını sağlamak üzere bir giriş ünitesi (15), içerisinde verilerin bulunduğu bir hafıza birimi (13), verilerin görsel hale getirilmesini sağlayan bir ekran bağdaştırıcısı (14), ekran bağdaştırıcısı (14) ile irtibatlı bir ekrana (30) sahip bir test sistemi (10), bilhassa bilgisayar uygulamalı bir test cihazı ile ilgilidir. Söz konusu test sisteminin (10) özelliği test sisteminin (10);a)hafıza birimi (13) içensinde birbirinden farklı özelliklere sahip en az iki adet uyaran, b)test sistemi (10) içerisindeki unsurlar ile irtibatlı, ekran (30) üzerinde bir bölge (67, 68) içerisinde bir birinci uyaran, ekran üzerinde diğer bir bölge (67, 68) içerisinde bir ikinci uyaranı eş zamanlı ve ard arda belirli bir düzen içerisinde göstererek adayların göstermiş oldukları tepkileri önceden belirlenen ölçütler dâhilinde kayıt altına alınmasını sağlayan bir işlemci (11), unsurlarını içermesi ile karakterize edilmektedir.

Suggestions

Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
Improvements on one-stage object detection by visual reasoning
Aksoy, Tolga; Halıcı, Uğur; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-09)
Current state-of-the-art one-stage object detectors are limited by treating each image region separately without considering possible relations of the objects. This causes dependency solely on high-quality convolutional feature representations for detecting objects successfully. However, this may not be possible sometimes due to some challenging conditions. In this thesis, a new architecture is proposed for one-stage object detection that reasons the relations of the image regions by using self-attention. T...
Semi-supervised generative guidance for zero-shot semantic segmentation
Önem, Abdullah Cem; Cinbiş, Ramazan Gökberk; Department of Computer Engineering (2022-1)
Collecting fully-annotated data to train deep networks for semantic image segmentation can be prohibitively costly due to difficulty of making pixel-by-pixel annotations. In this context, zero-shot learning based formulations relax the labelled data requirements by enabling the recognition of classes without training examples. Recent studies on zero-shot learning of semantic segmentation models, however, highlight the difficulty of the problem. This thesis proposes techniques towards improving zero-shot gen...
Identifying and addressing imbalance problems in visual detection
Öksüz, Kemal; Kalkan, Sinan; Akbaş, Emre; Department of Computer Engineering (2021-5)
This thesis has two aims: (Aim 1) Identifying imbalance problems in visual detection, and (Aim 2) addressing these problems using loss functions based on performance measures. For Aim 1, we present a comprehensive review of the imbalance problems in object detection including a problem-based taxonomy and a detailed discussion for each problem with its solutions and open issues. To achieve Aim 2, we identify two challenges: (i) Average Precision (AP), the common performance measure, has certain drawbacks. To...
Soma'da güvenlik kuralları aracılığıyla güvenliksiz üretimin kurumsal muhafazası
Topal, Çağrı (2021-09-04)
Kurumsal muhafaza işine ilişkin çalışmalar, kuralların ve normların kurumsal işleyişe tutarlı bir kavramsal çerçeve sağladığını ve kavramsal çerçeveyle işleyiş arasında bir uyum olduğunu göstermektedir. Var olan çalışmalar uyumun olmadığı durumlarda kurumsal muhafazanın nasıl mümkün olduğu sorusuna doyurucu bir yanıt sunmamaktadır. Geçmiş çalışmalarda yeterince değinilmeyen aynı soruya yanıt arayan ve nitel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmada, Soma Maden Faciası bağlamında amirler ve madenciler arasındaki...
Citation Formats
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, “Görsel dikkat ölçme sistemi,” 00, 2016.