Ticari RGB tabanlı elektrokromik cihaz uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yükseltgenmiş halinde geçirgen, özgün işlenebilir yeşil polimer

2011-12-21
Mevcut buluşta nötr halde yeşil olan polimenn (PDOPEQ) sentezi için bır yöntem geliştinlmiştir. Bu buluşta geliştinlen yöntem; a) 2,3-bıs(3,4-bıs(desıloksı)fenıl)-5,8-dıbromokuınoksalın'ın elde edilmesi, b) tnbutil (2,3-dıhıdrotiyeno[3,4-b][l,4]dıoksın-5-ıl)stannan c) Venici EDOT moıtelennı alıcı kumoksalm ünitelerine eklemek için yeterli verimde buluş konusu bileşiği (DOPEQ) elde etmek için eşleme kullanılması C-ıoH2iQ, OC10H21 C10H21O d) DOPEQ e) Elektrokimyasal veya kimyasal yöntemler kullanarak nötr halde yeşil polimer (PDOPEQ) elde edilmesi ile karakterize edilir. Bugüne kadar sentezlenen polimerler indirgenmiş halde iken esas olarak mavi ve kırmızı renkleri soğuran/yansıtan polimerlerdir. Bunun aksine, indirgenmiş halde yeşil renkli olan polimer elde etmek için görünür spektrumun mavi ve kırmızı bölgesini ortalayan iki adet soğurma bandı ve dahası bu bantların uygulanan potansiyellerde aynı şekilde işlenmesi gerekir.

Suggestions

Semi-supervised generative guidance for zero-shot semantic segmentation
Önem, Abdullah Cem; Cinbiş, Ramazan Gökberk; Department of Computer Engineering (2022-1)
Collecting fully-annotated data to train deep networks for semantic image segmentation can be prohibitively costly due to difficulty of making pixel-by-pixel annotations. In this context, zero-shot learning based formulations relax the labelled data requirements by enabling the recognition of classes without training examples. Recent studies on zero-shot learning of semantic segmentation models, however, highlight the difficulty of the problem. This thesis proposes techniques towards improving zero-shot gen...
Implementation and assessment of k-omega-gamma transition model for turbulent flows
Karabay, Sami; Baran, Özgür Uğraş; Department of Mechanical Engineering (2022-5-09)
The transition from laminar flow to turbulence is challenging to model in CFD. Due to the complex nature of transition, it is neglected in CFD codes usually by assuming the flow is fully turbulent. However, this results in missing the fundamental characteristics of the flow and inaccurate predictions of the flow field. Although there are several transition models, most of them cannot be used in CFD simulations due to practical issues or low accuracy. Yet, some of these models are promising and candidates to...
Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Me-Top-Avhrr Uydu Verisi Kullanılarak Etkili Kar Kaplı Alan Algoritmasının Geliştirilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2012-12-31)
Bu çalışmada özellikle METOP-AVHRR uydu verisi kullanılarak dağlık alanlar için etkili kar kaplı alan algoritması geliştirilecektir. Uygun topoğrafik düzeltme algortiması belirlenerek METOP-AVHRR görüntüsünün topoğrafik düzeltmesi yapılıp günlük etkili kar kaplı alan ürünü gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye için üretilecektir. Ayrıca elde edilen ürünün doğrulama çalışmaları da yapılması hedeflenmektedir. Doğrulama çalışması için otomatik bir yazılım geliştirilecektir. Gerçek zamanlı olarak geliştirilecek et...
Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi
Onat, Cem; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (null; 2011-06-16)
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaş...
Citation Formats
A. Durmuş, L. K. Toppare, and E. G. Günbaş, “Ticari RGB tabanlı elektrokromik cihaz uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yükseltgenmiş halinde geçirgen, özgün işlenebilir yeşil polimer,” 00, 2011.