Ticari RGB tabanlı elektrokromik cihaz uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yükseltgenmiş halinde geçirgen, özgün işlenebilir yeşil polimer

2011-12-21
Mevcut buluşta nötr halde yeşil olan polimenn (PDOPEQ) sentezi için bır yöntem geliştinlmiştir. Bu buluşta geliştinlen yöntem; a) 2,3-bıs(3,4-bıs(desıloksı)fenıl)-5,8-dıbromokuınoksalın'ın elde edilmesi, b) tnbutil (2,3-dıhıdrotiyeno[3,4-b][l,4]dıoksın-5-ıl)stannan c) Venici EDOT moıtelennı alıcı kumoksalm ünitelerine eklemek için yeterli verimde buluş konusu bileşiği (DOPEQ) elde etmek için eşleme kullanılması C-ıoH2iQ, OC10H21 C10H21O d) DOPEQ e) Elektrokimyasal veya kimyasal yöntemler kullanarak nötr halde yeşil polimer (PDOPEQ) elde edilmesi ile karakterize edilir. Bugüne kadar sentezlenen polimerler indirgenmiş halde iken esas olarak mavi ve kırmızı renkleri soğuran/yansıtan polimerlerdir. Bunun aksine, indirgenmiş halde yeşil renkli olan polimer elde etmek için görünür spektrumun mavi ve kırmızı bölgesini ortalayan iki adet soğurma bandı ve dahası bu bantların uygulanan potansiyellerde aynı şekilde işlenmesi gerekir.
Citation Formats
A. Durmuş, L. K. Toppare, and E. G. Günbaş, “Ticari RGB tabanlı elektrokromik cihaz uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yükseltgenmiş halinde geçirgen, özgün işlenebilir yeşil polimer,” 00, 2011.