Me-Top-Avhrr Uydu Verisi Kullanılarak Etkili Kar Kaplı Alan Algoritmasının Geliştirilmesi

2012-12-31
Bu çalışmada özellikle METOP-AVHRR uydu verisi kullanılarak dağlık alanlar için etkili kar kaplı alan algoritması geliştirilecektir. Uygun topoğrafik düzeltme algortiması belirlenerek METOP-AVHRR görüntüsünün topoğrafik düzeltmesi yapılıp günlük etkili kar kaplı alan ürünü gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye için üretilecektir. Ayrıca elde edilen ürünün doğrulama çalışmaları da yapılması hedeflenmektedir. Doğrulama çalışması için otomatik bir yazılım geliştirilecektir. Gerçek zamanlı olarak geliştirilecek etkili kar kaplı ürünün su kaynakları yönetiminde kar erimesinin etkili olduğu alanlarda meydana gelecek katkının modellenmesi tartışılacaktır.

Suggestions

Yapay Potansiyel Fonksiyonlar ve Panel Metodu Kullanarak Dizilim Denetimi ve Robot Seyrüseferi
Merheb, Abdel Razzak; Gazi, Veysel; Sezer Uzol, Nilay (2014-11-07)
Bu çalışmada, potansiyel akış hesaplamaları robot sürülerine çarpışmasız seyrüsefer algoritması geliştirmek için kullanılmıştır. Akışkanlar mekaniğinde iyi bilinen, sıkıştırılmayan viskos olmayan potansiyel akış genel denklemlerini akışın yüzeyine paralel olma koşulunu sağlayarak çözen panel metodu kullanılarak, sürü erkinleri için hedefe giden güvenli (engellerle kesişmeyen) yollar bulunmaktadır. Ayrıca, yapay potansiyel fonksiyonları robot sürüsünün önceden belirlenmiş bir geometrik şekli koruması için ku...
Gaz Fazda Benzenin Katalitik Hidrojenlenmesi, Kinetik İncelenmesi Ve Mekanizmanın Aydınlatılması.
Üner, Deniz(2011-12-31)
Bu proje kapsamında sıvı fazda başarılı olmuş değerli metal ananokümelerinin gaz azı deneyleri kurulacak bir sistemde gerçekleştirilecektir. nanokümeler üzerinde gaz fazında hidrojen ve benzen adsorplanması incelenecek ve sıvı faz kinetiği ile gaz fazı kinetiği arasındaki fark karşılaştırılarak katalitik tepkimenin mekanizması çözülmeye çalışılacaktır.
Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması
Gölbaşı, Onur (Çukurova Üniversitesi , 2020-06-01)
Bu çalışmada, yedek parça envanter politikasının maden makinası kullanılabilirliğine etkisini analiz edebilecek bir simülasyon algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Planlı üretim ve bakım duraksamaları ve makina arızalarının neden olacağı rasgele duraksamalar algoritma içerisinde dikkate alınmıştır. Her bir makina parçasının mevcut envanter miktarları ve tedarik süreçleri, uygulanan bakım- onarım kararları ile birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle, uygulanan envanter politikasının makina kullanı...
Measurement of helium flux and variability in low earth orbit with the Alpha Magnetic Spectrometer
Karagöz, Gülce; Demirköz, Melahat Bilge; Department of Physics (2022-2)
The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) is an unrivalled particle physics detec- tor with a large magnet whose aim is to search for anti-matter and dark matter by performing measurements on cosmic ray composition and flux. AMS-02 has been operating on the International Space Station (ISS) since its launch on the 16th May 2011, and is planned to operate along the lifetime of the ISS. AMS-02 has a unique design with a large acceptance and sensitive detection of cosmic rays, allowing one to better understand ...
Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi
Onat, Cem; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (null; 2011-06-16)
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaş...
Citation Formats
S. Z. Akyürek, “Me-Top-Avhrr Uydu Verisi Kullanılarak Etkili Kar Kaplı Alan Algoritmasının Geliştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59055.