A Mockery of Class-Conscious Britain: John Arden’s Live like Pigs

2020-01-01
John Arden’s 1961 play Live like Pigs presents a mockery of the clash between British underclass, working class, and middle class. In its playful tone that is enhanced by the juxtaposition of the prosaic language with the poetic use of songs, the seventeen-scene play aims to make fun of class-conscious British society in a bitter way. With several characters representing the underclass way of life, such as Old Croaker, Blackmouth, and Daffodil, as well as the Sailor’s household, the play touches upon several behavioral codes and living patterns in the multiple layers of the class-conscious society of Britain. Those codes and patterns vary from conforming or not conforming to the expectations of the government and society as a whole, economic dependence on welfare support, the use of the gardens as tools of establishing the norms of moral and aesthetic values, as well as expected gender roles. This article seeks to read Arden’s play closely from a cultural studies perspective, which reveals the author’s mockery of the clash between these three classes. Using the theories of hegemony and ideology as a springboard for discussion, it analyzes how these three classes are in a power struggle with one another.
SÖYLEM Filoloji Dergisi

Suggestions

Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Dönmez, Yasemin; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı ola...
Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri
Çakır, Nur (2016-01-01)
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin analitik düşünme beceri düzeylerini ve bu becerilerin akademik başarıya göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Ayrıca araştırma kapsamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu becerilerin gelişimine ve bu gelişimi etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi işe koşulmuştur. Çalışma grubunu 79 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirile...
İnce Belli Çay Bardağının Kansei Mühendisliği Yöntemi ile Duygusal Tasarım Analizi
Erol, Ayşe; Leblebici Başar, Deniz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Geleneksel ince belli çay bardağı, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan, kültürel açıdan değerli ve duygu yüklü bir ürün olarak kabul edilmekte ve günümüzde hala tasarımcılara çağdaş uyarlamalar için ilham vermeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ince belli çay bardağının duygusal tasarım özelliklerini belirlemektir. Çalışmada, 1970'lerde Japonya'da geliştirilmiş olan Kansei Mühendisliği (Kansei Engineering) yöntemi uygulanmıştır. Kullanıcının bir ürüne yönelik duygu ve algılarını (Kansei) tespit edere...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Citation Formats
B. Ağın, “A Mockery of Class-Conscious Britain: John Arden’s Live like Pigs,” SÖYLEM Filoloji Dergisi, pp. 638–645, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70235.