Çocuk ve robotik oyuncak etkileşimini belirleyen unsurlar üzerine bir araştırma

2018
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı olarak bulunmuştur. Oturumlar kaydedilerek nitel çözümlemeye tabi tutulmuştur. Bu çözümlemeler sonucunda çocukların robotik oyuncakla et- kileşimlerinde 23 farklı davranış sergiledikleri saptanmış ve bunlar fiziksel etkileşim, yüz ifade- leri, sözlü iletişim ve görsel bağlantı temaları altında sınıfandırılmıştır.

Suggestions

Sürü Robotlar için Minyatür Piezo Elektrik Tabanlı Tutucu Geliştirilmesi
Turgut, Ali Emre(2016-12-31)
Sürü robot sistemleri son yıllarda önemi artan ve üzerine birçok araştırmalar yapılan bir konudur. Sürü robot sistemlerinin en büyük eksikliği biyolojik örneklerinde olan cisimleri tutabilme ve taşıyabilme yetenekleridir. Bu projede tasarlanmaya başlanılan bir sürü robot sisteminde (AttaBot) kullanılmak üzere minyatür piezo elektrik tabanlı tutucu geliştirilecektir. Analitik yöntemlerle farklı tasarımlar yapılacak ve Comsol ortamında bilgisayar benzetimleri gerçekleştirlecektir. En uygun tasarım robotlara e...
Molecular dynamics modelling of gold atomic force microscopy tips on multilayer graphene
Maden, Cem; Toffoli, Hande; Department of Physics (2020-9)
Simultaneously with the developing industry, nanotribological properties of nanoscale materials, especially in the fields of friction and lubrication, have been the subject of growing research. Interactions between materials are usually analyzed with modified atomic force microscopy (AFM) devices using lateral force measurement and topographic imaging techniques. Thanks to its superior physical and chemical properties, graphene has remained influential in the industry, including its use as a lubricant. Dire...
An inquiry into children’s sense of place in city neighborhoods: the case of Ankara
Erol, Ecem; Bilsel, Fatma Cânâ; Restoration in Department of Architecture (2021-2-12)
The rapid urbanization process causes spatial and social segregation in many cities of the world in the last decades. The contemporary city does not provide inclusive urban environments to children; they are increasingly exluded from public open spaces. Spatially and mentally segregated urban environments neither provide learning opportunities nor help improve the social abilities of children. The sense of place is a dynamic and complicated phenomenon that changes over time. The area that children feel to b...
Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme
Öz , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2003-12-1)
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının nitel...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
Citation Formats
Y. Dönmez and N. A. G. Z. Börekçi, “Çocuk ve robotik oyuncak etkileşimini belirleyen unsurlar üzerine bir araştırma,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 447, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.