Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi

2017-07-01

Suggestions

Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2017-01-01)
Kent Yönetimi ve Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2002-05-15)
Kent ve bölge planlama alanına ekonomi disiplininin sağlayabileceği katkılar üzerine bir değerlendirme
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (null; 2016-11-09)
Kent, Kentsel Sorunlar, Kentlilik Bilinci
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2009-03-01)
Kent tasarımı ve çevre estetiği
Bilsel, Fatma Cânâ (2010-12-01)
Citation Formats
M. Şenol Balaban, Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi. 2017.