Kent Yönetimi ve Planlama

2002-05-15

Suggestions

Kent ekonomisi ve kentsel planlama
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (İmge Kitabevi, 2017-01-01)
Kent ekonomisi (urban economics), köklü bir geçmişe sahip ekonomi disiplini içerisinde oldukça genç bir çalışma alanıdır. Bu alanın gelişimi, kapsadığı konular ve kent plancılarını ilgilendiren boyutlarına geçmeden önce, kısaca ekonomi disiplininin çalışma alanı ve kent ekonomisinin bu alan içerisindeki yerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bir bilim olarak “ekonomi”nin tanımının ne olduğu ve çalışma alanının neleri kapsadığı farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır. “Ekonomi” ismi yaygınlaşmadan ...
Kent Kimliği ve Estetiği, Sürdürülebilir Kentleşme ve Yaşam Kalitesi
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2020-10-09)
Dünyanın en çok ilgi gören kentleri, tarihi, doğal ve kültürel değerlere, ilgi çekici kimliğe ve yüksek düzeyde estetik niteliklere sahiptir. Eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yüksek estetik nitelikleri, özgün mimarisi, anıtları, kamusal alanları ve zihinlerde kalan özel imgeleriyle bu şehirler herkes tarafından beğenilir ve tercih edilir. Kentlerin beğenilmesi ve tercih edilmesini sağlayan kimlik ve estetik özellikleri, aynı zamanda, kentlerde yaşayanları mutlu eder ve yaşadıkları yerlere...
Kent planlamasında kamu arazileri
Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Koçgil, Oya; Yıldız, Dilek (1995-01-01)
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Kent tasarımı ve çevre estetiği
Bilsel, Fatma Cânâ (2010-12-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Kent Yönetimi ve Planlama,” 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70936.