Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education

Download
1992-1-1-2
Haider, Jawaid
Kalisperis, Loukas
Lawrence, Howard
Forsyth, Amy
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing and modeling skills, and teaches them to think in spatial terms. Upon entering the second year, students are able to define space and are familiar with some significant works of architecture. The second-year design studio forms a bridge between the abstract design principles taught in the first year and the synthesis of a building which is the focus of the third-year studio. The intent of the studio is to create an understanding of architectural elements and to develop the sensitivity required for valid interpretations of architecture. The program fosters a reflective design process with emphasis on the student’s ability to articulate ideas through an understanding of the pragmatic and expressive aspects of architecture. The second-year design studio creates an awareness of the multiplicity of factors that affect design, including urban and landscape issues. It introduces students to the complexity of the architectural whole and their civic responsibility in making informed choices, and is, therefore, regarded as a microcosm of the five-year program.

Suggestions

How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Assessment of basic design course in terms of constructivist learning theory
ARKÜN KOCADERE, SELAY; Özgen Koçyıldırım, Dalsu (2012-05-04)
Design education is a process that allows multiple solutions and different points of views, where individuality in interpretation and expression are encouraged. Design courses take place in a studio environment where students deal actively with projects related to everyday life and evaluation is an indispensible part of learning. Due to its structure, design education appears to be compatible with constructivist learning theory. Basic Design is the common course of different design departments, which establ...
Experiences with Moodle as a Communication Tool for Design Teamwork: A Users’ Perspective
Taşlı Pektaş, Şule ; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Tasarım sürecinde işbirliğinin önemi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, tasarım eğitimi kurumlarının bu konunun öğretilmesinde birçok zorluk yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu zorlukları aşmak için Web-tabanlı eğitim araçlarının kullanılması sıklıkla önerilmiş, fakat bu çalışmaların çoğunda kullanıcı bakış açısı ihmal edilerek konuya sadece uygulama geliştiricisi ya da öğretim elemanı perspektifinden yaklaşılmıştır. Bunun sonucunda da kullanıcıların/öğrencilerin gereksinimleri, algıları, ve deneyimleri yete...
Upgrading Participation Through Computational Thinking in Architecture
Albayrak de Brito Colaço, Canan; Mennan, Zeynep (Springer, 2021)
Advances in socio-technologies have contributed to a cultural shift towards active participation in society and eventually gave rise to a participatory culture. In the design context, the distinction between pseudo- and genuine participation comes into prominence. This paper traces the intersection and convergence of design participation and design computation in architecture. The starting point of this research is an inquiry into the thread of user participation in architectural design grounded in the desi...
Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
Şener Pedgley, Bahar (2014-01-01)
Endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencileri tasarım fikirlerini oluşturmak, belgelemek, aynı zamanda bu fikirleri başkalarıyla paylaşabilmek için eskiz defteri kullanırlar. Son yıllarda, tasarım süreci giderek sayısal ortamda gerçekleştirilmeye başladı, öyle ki, kağıt-temelli eskiz defterleri tasarım etkinliğini tatmin edici düzeyde belgelemek için yetersiz kalmaya başladı. Bu makale, fiziksel olarak kağıt üstünde oluşturulan endüstriyel tasarım eskiz defterlerinin sayısal olarak hazırlanmasına geçişin e...
Citation Formats
J. Haider, L. Kalisperis, H. Lawrence, and A. Forsyth, “Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1-2, pp. 61–76, 1992, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1992/cilt12/sayi_1_2/61-76.pdf.